סילברמן אביבה

עורכת דין מנכלית ארגון "אביב" - ייעוץ משפטי לניצולי שואה

עמותת אביב

כתבה במקור ראשון