קוכונוביץ אביטל

הרבשצ"ית הראשונה בשומרון.

כילידת קרני שומרון עבדה בתיכון במוקד הביטחון של היישוב. שירתה בצה"ל במשמר הגבול. מילאה תפקיד רבשצי"ת (= רכזת בטחון שוטף צהל"י) ביישוב מעלה שומרון.

לומדת במגמה ללימודי בטחון והגנת העורף בפקולטה לחברה ולתרבות במכללה האקדמית בית ברל.

אתר מעריב - אשת בטחון