אודות

מאגר מידע "לאורן" מציג מאגר דמויות מופת של נשים מכל תחומי החיים.  הדמויות המוצגות במאגר "לאורן"  מהוות מודל משמעותי שעמן תוכלנה בנות החינוך הדתי להזדהות ולכוון בהשראתן את עתידן. אוצר הנשים המופיעות באתר יכול להוות מקור ידע למגוון צרכים: רשימת דמויות לעבודות חקר, הנחלת מורשת בטקסים, נושאים לסרטים דוקומנטריים במגמת קולנוע, רעיונות לדמויות השראה בחגיגת בת מצווה, עיצוב הסביבה החזותית בבתי הספר, ועוד.

"לאורן" הינו מיזם אקטיביזם חברתי אשר מעלה על נס את חשיבות המסרים החזותיים אותם קולטים ילדינו בחינוך הדתי כשגרת חיים כפי שמשקף בדמויות המופיעות בספרי הלימוד, בדמויות המאוזכרות בטקסים, ובדמויות המוצגות על הקירות במסדרונות. מטרת המיזם הינו לקדם את הייצוג הנשי במרחב החזותי בבתי הספר הממלכתיים דתיים.

תהליך בחירת הערכים במאגר מתבצע מתוך גישה רב-תרבותית הנותנת מענה לקשת הזרמים בציבור הדתי. מאגר "לאורן" אינו פרויקט מגזרי, אלא זהו מאגר החובק את כל שבטי ישראל ומשקף מגוון תפיסות עולם: מחד נשים חרדיות ליטאיות ושסניקיות ומאידך נשים למדניות ונשים ששרתו בצה"ל.

המאגר המסווג על פי קטגוריות המאתגרות את התפקידים המגדריים המסורתיים. באתר "לאורן" ניתן למצוא מאגר דמויות מופת נשיות מהציבור הדתי במגוון תחומים: אמנות, בטחון, התיישבות, חינוך, טכנולוגיה, יהדות, כלכלה, מוסיקה, משפטים, ספרות, פוליטיקה, רווחה, רפואה, ספורט,  תקשורת ועוד. המסר לבנות החינוך הדתי הוא שכל נערה זכאית למצות את כישוריה באופן מיטבי ולסלול את דרכה בנתיב המבטא את אישיותה הייחודית.

בברכה,  רונית  קב  -  מנהלת  "לאורן"