פרידמן אסטל

תסריטאית ובימאית בתוכניות  ללימודי אנגלית בישראל.

הפיקה במשך כשלושים שנה  בטליויזיה החינוכית תוכניות אשר הקנו לתלמידי ישראל

ידע במגוון שפות - אנגלית, עברית וערבית, ואשר הנחילו מושגי יסוד ביהדות.

פרס "בוני ציון" הוענק לה מטעם ארגון "נפש בנפש" לשנת תשע"ו.

אתר "נפש בנפש"- פרס בתחום תרבות אומנות וספורט

כתבה ב LOCAL - פרס "בוני ציון" לאסטל פרידמן