שלג במבי

עיתונאית פובלציסטית ועורכת כתב עת

1958 - 2016
Bambi_Sheleg

כתבת ועורכת בעיתונות המגזר הציוני דתי, כמו: נקודה, אותיות, וכן כתבת ובעלת טור דעה בעיתונים כלליים, כמו: חדשות, מעריב, ידיעות אחרונות.

פעילותה הציבורית סימלה שילוב של עשיה לאומית עם עשיה חברתית, כמי שהיתה ממקימי היישוב עצמונה בחבל קטיף, וכמי שהשתתפה במחאת האהלים -מחאת יוקר המחיה, דגלה בהנחלת ערכי רוח תורה ועבודה בשילוב זרועות חוצי מגזרים.

יסדה את כתב העת "ארץ אחרת" הדן בסוגיות חברתיות שנויות במחלוקות בציבוריות הישראלית מתוך תפיסת עולם סובלנית וראיית עומק המורכבות של התופעה בהקשר הרב תרבותי.

ויקיפדיה - ערך: במבי שלג

אתר "הארץ" - עיתון נשים אבל אחרת