ברכה סרי

משוררת פמיניסטית מזרחית 1941־2013

שיריה של ברכה סרי שוזרים מרכיבים מנקודות ציון בחייה : יהדות, מזרחיות,  פמיניזם, השכלה, שמאל פוליטי. 

פרסמה חלק משיריה בהוצאה עצמית: האור הגנוז.

לקסיקון הספרות העברית החדשה - ערך: ברכה סרי

 מתי  שמואלוף - מעין של חכמה