קאפח ברכה

ברכה קאפח

רבנית מייסדת גמילות החסדים "סגולת נעמי"

1922 - 2013

ויקיפדיה

אתר אינטרנט