גוטספלד בתיה

1bessie-w1

1888-1962

פעילה ציונית אשר הקימה את "נשות מזרחי" בארה"ב.

פעלה להקמת בתי נוער, בתי ספר לבנות, מרכזי הדרכה, מועדונים, מעונות, ובתי ספר חקלאיים בישראל.

ויקיפדיה - בתיה גוטספלד

אתר "נשים על המפה" - כפר בתיה