הכהן דינה

תרצ"ה–תשס"ב (1935–2002)
רבנית אשר הדריכה מדריכות כלות, מורות ורבניות. העבירה הרצאות במספר מכללות לבנות.

פיתחה תוכנית לימודים בנושא חינוך לחיי משפחה. חיברה את הספר: "בדרך יהודית: פרקים בענייני מוסר במשפחה וחברה".


אתר מכללת אורות - מחנכים באמונה