טובה סנהדראי גולדרייך

מייסדת ארגון השירות הלאומי לבנות

1906 - 1993

TOVA_SANHEDRAI

ויקיפדיה -  טובה סנהדראי

כנסת ישראל - חברי הכנסת לדורותיהם