סגל יוכבד

גננת מפקחת גנים, וסופרת.

1910 - 2006

הנגישה לכל ילדי ישראל את אגדות חז"ל מהגמרא בסדרת הספרים "כה עשו חכמינו", ולכל ילדי העולם בספריה אשר תורגמו לשפות רבות.

הקדישה את חייה לחינוך ילדי הגן ולהשלמת המפעל של איסוף האגדות, תרגום ועיבוד למישלב לשוני המתאים לשכבת הגיל הצעירה, תוך שהיא שמה דגש על המוסר ההשכל בכל ספור באמצעות סייוג הסיפורים לפי כותרות של ערכים שונים: ביטחון בה", כבוד הבריות, שמירת הלשון, יושר, אהבת הזולת, ועוד.

ויקיפדיה - ערך: יוכבד סגל

אתר "בשבע" - האשה והאגדה