מזרחי ימימה

רבנית דרשנית מחזקת הרבים

ימימה מזרחי

מחברת ספר דרשות לפרשות השבוע "פרשה ואשה" לפי סדר חמישה חומשי תורה.