פרבשטיין יעל

דבוראית ראשונה בשומרון, בעלת מכוורת "דבש קדומים".

מנהלת את המכוורת כבוטיק משפחתי בה שותפים כל בני המשפחה, תוך חינוך למוסר עבודה, חיזוק הקשר לארץ ישראל, ובטחון בהקב"ה.

זכתה בפרס הבינלאומי "הצנצנת השחורה" במקום הראשון על איכות הדבש לשנת 2017. אות הפרס הגיע עליה לארץ, שכן היא לא נכחה בטקס מטעמים ערכיים של אי יציאה מארץ ישראל.

אתר בשבע - הצלחה מתוקה

אתר ערוץ הידברות - ניצחון מתוק