לאה סלוצקין-קוק

לאה_קוק

1880-1965

ממייסדות  "הסתדרות נשי מזרחי" בתל-אביב שקדמו פעולות חסד תרבות וחינוך ברוח דתית-לאומית. נציגת המגזר הדתי באסיפה הנבחרים הלאומית השניה לפני קום המדינה, במסגרת התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל, שהיתה מפלגת הנשים הראשונה בעולם.

ויקפדיה

אתר אינצקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו

מאמר - שמרנות פורצת דרך לדמותן של מנהיגות ציוניות־דתיות בתקופת היישוב, מאת: לילך רוזנברג־פרידמן