הנדס ליזי

הקימה ת הארגון הראשון למאבק בתופעת העגינות.

חיה בתחילת המאה ה 20 , בתקופה של מלחמת העלם הראשונה והשניה. הקימה באנגליה בשנת 1922 ארגון פמיניסטי אורתודוקסי יהודי בינלאומי לקידום מעמד האשה בשם "המועצה  לשיפור המעמד המשפטי של היהודייה" למציאת פתרונות לבעיית העגינות של הנשים היהודיות.

 

אתר קולך - סיפורו של תקדים לקולך: המועצה לשיפור המעמד המשפטי של היהודייה

מחקר מאת מרגלית שילה - פמיניזם ואורתודוקסיה: המועצה לשיפור המעמד המשפטי של האישה היהודייה