אריאל נטע

מנהלת בית הספר הגבוה  הדתי "מעלה" לטלויזיה לקולנע ולאמנויות.

נטע אריאל

מכשירה יוצרים מהציבור הדתי בתחומי קולנוע וטלוויזיה, מתוך תפיסת עולם יהודית אמונית, אשר משתלבים בתרבות הישראלית במישורים שונים: תקשורת, קולנוע ועוד.

הובילה את "מעלה" בקידום פרויקט חברתי - וידאו תראפיה, אשר במסגרתו מכשיר בית הספר סטודנטים לעבודה טיפולית  עם נוער בסיכון, ילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, משפחות שכולות ועוד.

אתר המגזר - נטע אריאל, אשת השנה של אמונה

כתב עת דעות - נעים להכיר: נטע אריאל מנהלת "מעלה"