סדנאות

"לאורן" הוא מיזם חברתי עצמאי המקדם את החינוך המגדרי בבתי הספר בחינוך הממלכתי הדתי. מטרת המיזם היא לפתח בקרב המתבגרות במערכת  החינוך הדתי  זהות נשית דתית עצמאית המגשימה שאיפות בתחום הרוחני הדתי במקביל לקידום הישגיות במסלול החיים המודרני.

אנו מעבירים סדנאות הנותנות מענה פדגוגי הוליסטי לכלל אוכלוסיות ביה"ס. התוכנית פונה אל שני המעגלים בשדה החינוך המקיימים אינטראקציה ביניהם - המחנכים והתלמידים. השילוב בין תוכנית "זרקור" עבור הצוותים הפדגוגיים המוציאים לפועל את המשנה החינוכית של מדיניות החמ"ד לבין תוכנית "מגדלור" עבור תלמידות המצויות בגיל בו הן חותרות לגבש את זהותן, מהווה דרך מושכלת ביותר לטיפוח השיח הבין דורי בין המחנכת לתלמידיה, וליצירת אווירה חינוכית מפרה.   

תוכנית זרקור - סדנאות עבור צוותים פדגוגיים:

  1. "מי מכיר את האשה שבקיר?!" - המסרים הגלויים והסמויים הגלומים בייצוג הנשי בסביבה החזותית בין כותלי בית הספר.
  2. "מיתוג או ייצוג ?!" - שיקוף הערכים הייחודים לקהילה המקומית של בית הספר
  3. "של מי המבט הזה ?!" - תיכנון סביבה חזותית המשדרת העצמה נשית ומקדמת מנהיגות דתית.

תוכנית מגדלור - סדנאות עבור התלמידות:

  1. "מפציעה את האור שבי" - גילוי משאבים פנימיים וחיזוק הכישורים הייחודיים.
  2. "אם ארצה אין זו אגדה" - לאורן של דמויות משמעותיות מתחום חיים הקרוב ללב התלמידות.
  3. "לפסוע בעקבות השאיפות שלי" - תובנות אישיות בעקבות דיון בסוגיות מגדריות בעולם הדתי.

הסדנאות מועברות בדרך חווייתית באמצעותן המשתתפות מביעות את קולן הייחודי באופן יצירתי תוך גיבוש סינרגיה קבוצתית.