קורקוס סטלה

 

מנהלת בית הספר היהודי הראשון לבנות בצפון אפריקה.

1858 – 1948

פתחה בשנת 1885 בית ספר יהודי לבנות בעיר מוגדאור במרוקו ובכך הצילה אלפי בנות ישראל מהמסיון האנגלי. הניחה את התשתית הראשונה לייסוד בתי ספר יהודים לבנות במזרח התיכון.

אתר "מורשת יהדות מרוקו" - STELLA DURAN-CORCOS


 אתר "מורשת יהדות מרוקו" - נשות חיל במרוקו