מזרחי ציפי

מייסדת "סטודיו משלך", אוצרת יצירות אמנות פמיניסטית דתית.

אתר

פייסבוק