צדקה שמחה

1878 - 1959

רבנית ירושלמית הבקיאה בהלכה ובקבלה.

פסקה הלכה בענייני טהרה וכשרות לנשים שהופנו אליה ע"י הרב יעקב חיים סופר בעל "כף החיים". הנכד שלה, הרב מרדכי אליהו, סיפר שהייתה בקיאה בספר "בן איש חי" של חכם יוסף מבגדאד. נהגה להתפלל שלש פעמים ביום במניין בבית הכנסת "בית אהרן" בעיר העתיקה בירושלים.

ספר - "חכמה מקדם" / חזי כהן