רחלה פופובצר

פרופ' בתחום הננו-רפואה, ראש מסלול ביו-הנדסה באוניברסיטת בר אילן

אתר גלובס –  פרופ' רחלה פופובצר ראש המסלול לביו-הנדסה, אוניברסיטת בר אילן

אתר – אוניברסיטת בר אילן