דינה הכהן

תרצ"ה–תשס"ב (1935–2002)

רבנית אשר הדריכה מדריכות כלות, מורות ורבניות. העבירה הרצאות במספר מכללות לבנות.
פיתחה תוכנית לימודים בנושא חינוך לחיי משפחה. חיברה את הספר: "בדרך יהודית: פרקים בענייני מוסר במשפחה וחברה".

אתר מכללת אורות – מחנכים באמונה