רחל שלקובסקי

"במבי" מיילדת יראת אלוקים

אתר הידברות – במבי: "הכל בחיים זה עניין של גישה"

אתר עיריית ירושלים – אות יקיר ירושלים על התנדבות צדקה וחסד