בכרך חוה

HavatYair

 

1585-1652

למדנית מהמאה ה- 17 מפראג בצ"כיה.

הייתה בקיאה בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי במדרשי חז"ל ובספרות השו"ת וההלכה. הנכד שלה, רבי יאיר חיים בכרך, כתב ספר הלכתי הקרוי לזכרה בשם "חוות יאיר" בו הוא הפליג בשבחה  כי "היתה אם כל חי בתורה ובמעשים, אשר אשה בכל אלה לא מצאנו".

ויקיפדיה - חוה בכרך