ורברמאכר חנה-רחל

אדמו"רית

1805-1888

נהגה בגינוני אדמו"רות בעיירת מולדתה לודמיר באוקריאנה - למדה תורה , מסרה דרשות וברכה בסגולות בעיקר את חסידיה מבני המעמד הנמוך.

ב 1860 עלתה לירושלים והניגה קהילה בשכונת מאה שערים. התעטפה בטלית, הניחה תפילין, ערכה מדי שבת סעודה שלישית לחסידיה בביתה , לימדה תורה, אמרה מאמרי חסידות והעניקה ברכות. חנה רחל נהגה להתפלל עם נשים אחרות בכותל המערבי ובקבר רחל.

ויקיפדיה

אתר NRG - הבתולה מלודמיר