שליסל מירי

מורה לתנ"ך, מפקחת בדימוס של מקצוע התנ"ך בחינוך הממלכתי דתי.

הקימה את תיכון "אור תורה" בית הספר ציוני תורני לבנות וניהלה אותו מ 1996 כעשור שנים. ד"ר ללימודי תנ"ך ואשת חינוך במגוון מוסדות הוראה:  תוכנית ההוראה לנשים מטעם מכללת הרצוג אלון שבות, מדרשה לבנות ב"מגדל עוז", תחום החינוך בקרן "יד הנדיב".

מונתה כמפקחת ארצית ללמודי תנ"ך במנהל החינוך הדתי. במסגרת תפקיזה זו עדכנה את תוכנית הלימודים בתנ"ך, לדוגמה ע"י הוספה של פרקים הקשורים לשיבת ציון. במקביל לכך הוקם האתר "ללמוד וללמד" המרכז חומרי לימוד והעשרה עבור מורי התנ"ך.

ויקיפדיה - ערך: מירי שליסל

אתר משרד החינוך - ללמוד וללמד